Hisham Abbas backing tracks free download

Quality: 320 kbps
Size: 10.8 Mb
Rating: 2369
Week rating: 1629
Wana Wana Amel Eh
Quality: 128 kbps
Size: 4.1 Mb
Rating: 1179
Week rating: 619
Shoofi (Hey Girl)
Quality: 128 kbps
Size: 4.9 Mb
Rating: 1085
Week rating: 646
Kalam Elleil (Night Talking)
Quality: 128 kbps
Size: 4.8 Mb
Rating: 1051
Week rating: 656
Min Alawel Habibi (My Darling All The Way)
Quality: 128 kbps
Size: 4.1 Mb
Rating: 1022
Week rating: 689
Habibi Dah (Nari Narain) (That's my love/My Fire is Two Fires)
Quality: 128 kbps
Size: 3.0 Mb
Rating: 964
Week rating: 612
Oul Alaya Magnoon (Call Me Crazy)