Hisham Abbas backing tracks free download

Quality: 320 kbps
Size: 10.8 Mb
Rating: 2676
Week rating: 1936
Wana Wana Amel Eh
Quality: 128 kbps
Size: 4.1 Mb
Rating: 1358
Week rating: 798
Shoofi (Hey Girl)
Quality: 128 kbps
Size: 4.9 Mb
Rating: 1268
Week rating: 829
Kalam Elleil (Night Talking)
Quality: 128 kbps
Size: 4.8 Mb
Rating: 1231
Week rating: 836
Min Alawel Habibi (My Darling All The Way)
Quality: 128 kbps
Size: 4.1 Mb
Rating: 1209
Week rating: 876
Habibi Dah (Nari Narain) (That's my love/My Fire is Two Fires)
Quality: 128 kbps
Size: 3.0 Mb
Rating: 1139
Week rating: 787
Oul Alaya Magnoon (Call Me Crazy)